Thiết kế Sáng tạo
Báo cáo thường niên

Chúng tôi cho rằng một Thương hiệu mạnh không thể tự nhiên xuất hiện trên thị trường mà nó cần có các yếu tố thúc đẩy. Một trong các yếu tố quan trọng tạo nên giá trị Thương hiệu phải kể đến là các ấn phẩm doanh nghiệp phát hành ra công chúng hàng năm như Báo cáo thường niên (Annual Report).

Báo cáo thường niên doanh nghiệp là một ấn phẩm được phát hành hàng năm nhằm cung cấp cho nhà đầu tư, cơ quan quản lí và công chúng các thông tin về các hoạt động trọng yếu, tình hình tài chính và các chỉ số kinh tế quan trọng trong một năm tài chính của doanh nghiệp, làm cơ sở định giá cổ phiếu, cổ tức và đánh giá về chiến lược cũng như định hướng của doanh nghiệp trong tương lai.

Với Báo cáo thường niên và các ấn phẩm doanh nghiệp, BSM luôn đưa ra những concept ý tưởng, layout và thiết kế độc đáo, riêng cho từng đơn vị dựa trên quá trình nghiên cứu tổng quan về Thương hiệu và sự tương tác trực tiếp với khách hàng. Các ấn phẩm của BongSen Media luôn hướng tới việc đem lại sự hài lòng và thỏa mãn cho các Khách hàng trên tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và sáng tạo không ngừng.

BongSen Media với vị thế là Agency hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp thương hiệu cho các doanh nghiệp cam kết mang đến cho khách hàng các dịch vụ thiết kế thương hiệu trọn gói phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển và vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Chúng tôi luôn đồng hành bên bạn, đưa thương hiệu của bạn đến gần với khách hàng và công chúng hơn. 

Khách hàng của chúng tôi
url url url url