Thiết kế sáng tạo
Profiles

Profile doanh nghiệp không còn là một thuật ngữ xa lạ, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Profile được thiết kế dưới dạng một cuốn sách nhỏ, hàm chứa những thông tin tổng quát nhất về một doanh nghiệp. Chức năng chính của một cuốn Profile doanh nghiệp là giới thiệu khái quát về Công ty, cung cấp thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp tới khách hàng và công chúng. Đây có thể coi là một công cụ Quảng cáo và Truyền thông hỗ trợ đắc lực trong quá trình xây dựng và lan tỏa giá trị Thương hiệu.